Language:

Мастер пропертис ХХК-ын судалгааны албаны үйл ажиллагаа нь өндөр түвшний хариуцлага, хяналттайгаар судалгаа шинжилгээг хийж, захиалагчдын эрэлт хэрэгцээг хангахуйц үнэн, бодит судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд чиглэнэ.

 

Үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дараах судалгааны төрлүүд багтана. Үүнд:

  • Захиалгат судалгаа
  • Сар, улирал, жил бүрийн давтамжтайгаар бэлтгэн гаргадаг судалгаа, дата

 

Хөнгөлөлт, урамшуулал

Манай судалгааны албатай дахин хамтран ажиллавал 2 дахь удаагийн судалгааны үнийн дүнгээс10-15% хөнгөлнө.

Мастер пропертис ХХК-тай хамтран ажиллаж буй компаниуддаа 1 удаа үнэгүй судалгаа хийж өгнө.