Language:

 

Товч танилцуулга

Master Plus нь ӨНДӨР ТҮВШНИЙ ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТТАЙГААР, төслийн маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, барилгын компанийн борлуулалт болон санхүүгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНД ТУЛГУУРЛАСАН онцгой эрхт үйлчилгээ юм.


Үндсэн үйлчилгээ:

Үндсэн үйлчилгээний хүрээнд бид зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ, чиг хандлага болон үл хөдлөх хөрөнгийн өвөрмөц онцлогыг судалсны үндсэн дээр тухайн төсөлд тохирсон маркетинг, борлуулалтын цогц төлөвлөлт хийн, зар сурталчилгааны оновчтой сувгуудыг ашиглаж, мэргэжлийн туршлагатай риалторууд борлуулалтыг гүйцэтгэдэг.


Үйлчилгээний сонголт


Үйлчилгээ
1 МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАЛТ
2 МАРКЕТИНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
3 БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
4 ХЯНАЛТ ТАЙЛАГНАЛТ
5 БОРЛУУЛАЛТЫН ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үндсэн үйлчилгээ онцлог:

  • Төсөлд төвлөрсөн баг ажиллана.
  • Судалгаа мэдээллээр хангагдана.
  • Хяналт, мониторинг хийх бүрэн боломжтой.
  • Мэдээллийн нууцлал хангагдана.
  • Мэдээлэл солилцоо хурдан байна.
  • Зуучийн компани хариуцлага хүлээнэ. 

Давуу тал:

  • Төсөлд тусгайлан зориулсан судалгаа хийж, маркетинг, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлдэг.
  • Харилцагчийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч ажилладаг.
  • Үйлчилгээний үр дүнг хэмжих боломжтой.