Language:

Манай компани үл хөдлөх хөрөнгийн (ҮХХ) зах зээлийн тойм судалгааг 2009 оноос хойш сар, улирал, жилийн давтамжтайгаар гүйцэтгэж ирсэн. Бид зах зээлийн туршлага дээрээ тулгуурлан мэдээлэл бүрдүүлэлт, тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийх чадвараа улам бүр сайжруулахад анхаарал тавин ажиллаж байна.

 

ҮХХ-ийн зах зээлийн жилийн тоймд 2013 онд Монголын болон дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн байдал, ипотекийн зээл, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн судалгаа, оффисын худалдах болон түрээслэх үнийн тойм, 2014 оны зах зээлийн төлөв байдал, чиг хандлагыг хүргэх болно.

 

2013 оны жилийн тойм

АГУУЛГА

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

        1.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хандлага

        1.2. Дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал

        1.3. Монгол улсын макро эдийн засгийн нөхцөл байдал

        1.4. Дэлхийн томоохон улсуудын орон сууцны үнэ

        1.5. Ипотекийн зээл

        1.6. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт

 

2. УБ ХОТЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

        2.1. Шинэ орон сууц

        2.2. Хуучин орон сууц

 

3. ОФФИСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

        3.1. Оффисын зэрэглэл, мкв

        3.2. Оффисын ашиглалтанд орох хугацаа

        3.3. Оффисын үнэ, байршил

 

4. 2014 ОНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

        4.1. Боломжит үнийн өөрчлөлт

 

Жилийн тойм худалдан авах үнэ – 300 000 төгрөг 

Та тоймыг худалдан авах бол дараах утсаар холбоо барина уу. 

Утас : 11-33 33 66 

            (976)-95094045 

Дансны дугаар 

        Хас банк – 5000541644 

        Голомт банк - 1102983936