Language:

Манай компани үл хөдлөх хөрөнгийн (ҮХХ) зах зээлийн тойм судалгааг 2009 оноос хойш сар, улирал, жилийн давтамжтайгаар гүйцэтгэж ирсэн. Бид зах зээлийн туршлага дээрээ тулгуурлан мэдээлэл бүрдүүлэлт, тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийх чадвараа улам бүр сайжруулахад анхаарал тавин ажиллаж байна.

 

ҮХХ-ийн зах зээлийн улирлын тоймд Улаанбаатар хотод борлуулагдаж буй шинэ, хуучин орон сууцны үнийн тойм, оффисын худалдаалах болон түрээслэх үнийн тойм, тухайн улиралд гарсан эдийн засгийн өөрчлөлтүүд болон Засгийн газрын шийдвэрүүд нь ҮХХ-ийн зах зээлд хэрхэн нөлөөлсөн, цаашид хэрхэн нөлөөлөх талаар хийсэн төсөөлөл, дүн шинжилгээг хүргэх болно.

 

  • 2013 оны I улирлын тойм
  • 2013 оны II улирлын тойм
  • 2013 оны III улирлын тойм
  • 2013 оны IV улирлын тойм
  • 2014 оны I улирлын тойм

 

Агуулга

 

1. ГАДААДЫН ОРНУУДЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ

        1.1. Хөгжингүй орнуудын ҮХХ-ийн зах зээл

        1.2. Азийн орнуудын ҮХХ-ийн зах зээл

 

2. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУХАЙ

        2.1. Эдийн засаг, санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдэд гарсан өөрчлөлтүүд

 

3. ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ

        3.1. Орон сууцны дундаж үнэ

        3.2. Орон сууцны үнийн өөрчлөлт дүүргүүдээр

        3.3. Барилгын төслүүдийн ашиглалтанд орох хугацаа

        3.4. Шинэ орон сууцны дундаж үнэ зэрэглэлээр

 

4. ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭ

        4.1. Хуучин 1 өрөө орон сууцны үнэ, дүүргээр, улирлаар, сая төгрөгөөр

        4.2. Хуучин 2 өрөө орон сууцны үнэ, дүүргээр, улирлаар, сая төгрөгөөр

        4.3. Хуучин 3 өрөө орон сууцны үнэ, дүүргээр, улирлаар, сая төгрөгөөр

 

5. ОФФИСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

 

6. ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

        6.1. 8%-ийн хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт

 

Улирлын тойм худалдан авах үнэ – 150 000 төгрөг

Та тоймыг худалдан авах бол дараах утсаар холбоо барина уу.

Утас : 11-33 33 66

            (976)-95094045

Дансны дугаар

        Хас банк – 5000541644

        Голомт банк - 1102983936