Language:

Бэлэн судалгааны үнийн санал, хугацаа

Судалгааны нэр

Давтамж

Тайлбар

1

ҮХХ-ийн сарын үнийн тойм / HPI

Сар бүр

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн төлөв байдал, өөрчлөлт, тэдгээрийн шалтгааныг өгүүлсэн товч мэдээлэл

2

ҮХХ-ийн улирлын үнийн тойм

Улирал бүр

МУ-ын ЭЗ-ийн нөхцөл байдал, ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн төлөв байдал, өөрчлөлт, тэдгээрийн шалтгааныг өгүүлсэн товч мэдээлэл, /шинэ, хуучин орон сууц, оффис, хаус үнийн судалгаа, ипотекийн зээл/

3

ҮХХ-ийн жилийн үнийн мэдээ

Жил бүр

МУ-ын ЭЗ-ийн нөхцөл байдал, ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн төлөв байдал, өөрчлөлт, тэдгээрийн шалтгааныг өгүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бусад улс орнуудтай харьцуулсан мэдээлэл,  /шинэ, хуучин орон сууц, оффис, хаус үнийн судалгаа, ипотекийн зээл/

4

Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Хагас жил бүр

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, зан төлөв, хэрэглээний соёлын өөрчлөлт, шийдвэр гаргах процесс, зах зээл дээрээс авч буй сэтгэл ханамж, худалдаа хийх давтамжийг тодорхойлох

5

Барилга компаниудын зан төлөвийн судалгаа

Хагас жил бүр

Барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудын зан төлөв

6

ҮХХ-ийн потенциалын судалгаа

Жил бүр

МУ/УБ хотын ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн өнөөгийн байдал

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн эрэлт нийлүүлэлт

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн цаашдын чиг хандлага

7

Захиалагчаас хүссэн мэдээллийг бэлтгэх

-

Хэсэгчилсэн болон бүрэн мэдээлэл

8

Дата

-

1 сарын дата мэдээллийн үнэ