Language:
Үл хөдлөх хөрөнгийн анхдагч зах зээл дэх тэргүүлэгч Мастер пропертис ХХК нь барилгын компанийн төслийн борлуулалт, маркетингийг тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хамгийн үр ашигтайгаар гүйцэтгэхүйц 2 төрлийн үйлчилгээг барилгын компаниудад санал болгож байна.

Барилгын компаниудад үзүүлэх Master Plus үйлчилгээ

Master Plus нь ӨНДӨР ТҮВШНИЙ ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТТАЙГААР, төслийн маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, барилгын компанийн борлуулалт болон санхүүгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНД ТУЛГУУРЛАСАН онцгой эрхт үйлчилгээ юм.

Барилгын компаниудад үзүүлэх Master Open үйлчилгээ

Master open үйлчилгээ нь хамгийн бага зардлаар, Мастер пропертис ХХК-ийн вэб сайт, хэрэглэгчийн датабаазыг ашиглан, борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлж, төслийн маркетинг, борлуулалтаа хийлгэх сонирхолтой барилгын компаниудад зориулсан үйлчилгээ юм.