by

Мастер Түншлэл

“Мастер Түншлэл” ХХК нь Япон улсын “SIBJ” санхүүгийн групптэй  хамтран Үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалтын “Эм Жэй Эм” ХХК-г байгуулж нийт 12800 мкв талбай бүхий “Хоймор” оффисын барилга угсралтын менежментийг хийж гүйцэтгэснээс гадна дараа дараагийн төслүүдийн гүйцэтгэлүүдийг хариуцан ажиллахаар төлөвлөж байна.

Бидний төслүүд