by

Итгэлцэл

САНАЛ БОЛГОХ ХЭЛБЭР: ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД

НИЙТ ДҮН: 800,000,000 төгрөг хүртэл

ЗАХИАЛГЫН ДООД ХЭМЖЭЭ: 5,000,000 төгрөг

ЗАРЦУУЛАЛТ: ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

6 сар

18%

12 сар

20%

18 сар

22%

24 сар

23%

Мастер группийн харьяа Монголиан Мортгэйж Фанд ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 08 сарын 28-ны өдрийн 355 тоот тогтоолын дагуу “Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх” зөвшөөрөл авсан болно.

Захиалга өгөх

Итгэлцэл

ХОЛБОО БАРИХ:

Утас: 77284444
Имэйл хаяг: Investment@master.mn

Бидний төслүүд

Итгэлцэл - Танилцуулга