by

Группийн танилцуулга

Мастер групп нь үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, түрээс, хөрөнгийн менежмент, барилга угсралт ба хувийн хөрөнгө оруулалтын сан, банк бус санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг нийт 5 нэгдэл компаниудаас бүрдсэн групп компани юм.

Бидний төслүүд